جزیره هرمز ، جايي كه خاك سرخ و كوه هاي رنگارنگ گرد هم آمده اند

گالری عکس مهرداد قربانی از جزیره اسرار آمیز هرمز

جزيره اي كه براي هنرمندان تابلوي نقاشی بی کم و کاست است. شاه كليد ورودي خليج فارس كه در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد، انواع كاني ها را كه شكل دهنده سنگ ها هستند در خود جاي داده تا خاك رنگارنگي به وجود آيد و جزيره هرمز نام بگيرد.هرمز از لحاظ زمین شناسی از مهم ترین گنبدهای نمکی در دنیا و از دیدگاه زیبایی شناسی بی رقیب ترین آنهاست.
هرمز جزیره رنگ هاست و قدرت نقاش طبیعت است که هنرنمایی خود را در گنبد نمکی شش هزار متری به رخ آدمیان کشیده، تنوع رنگی سنگ های کنده شده از لایه های مختلف اعماق زمین توسط توده های نمک آن قدر زیاد است که هرمز را به زیباترین و کم نظیرترین گنبد نمکی در دنیا تبدیل کرده تا جایی که از آن به آزمایشگاه سنگ شناسی یاد می کنند.

بالا