درکه، کوهستان زیبای شمال تهران

منطقه ای خوش آب و هوا که مردم تهران می توانند ساعت هایی را دور از هیاهو در آن به تفریح بپردازند و یا کوهپیمایی خود به کوههای توچال را آغاز کنند.

بالا